คปภ. ลงพื้นที่ช่วยเหลือด้านประกันภัย กรณีเพลิงไหม้ “โซเนวาคีรี เกาะกูด”

You may also like...