กรมการปกครอง เดินหน้าผลักดัน “คณะกรรมการหมู่บ้าน” มุ่งทำเพื่อประชาชน สร้างรากฐานแผ่นดินมั่นคง

You may also like...