“ดีป้า” โชว์ผลงานโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ ติดอาวุธดิจิทัลผู้ค้า ประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ สร้างเม็ดเงินสะพัดกว่า 300 ล้านบาท

You may also like...