ศน. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรพระสงฆ์ 19 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๕

You may also like...