วช. ร่วม ม.มหิดล อพท. -ท้องถิ่น ขับเคลื่อนใช้ประโยชน์จากงานวิจัย-นวัตกรรม “เรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์” จ.ตราด

You may also like...