ศน. ร่วมกับวัดยานนาวา จัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565

You may also like...