กรมการศาสนา ร่วมวัดพระเชตุพนฯ จัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

You may also like...