กองทัพบก-ซีพี-ซีพีเอฟ มอบบ้านกลุ่มเปราะบางต่อเนื่อง ชุมชนคลองเตย ถวายเป็นพระราชกุศล

You may also like...