แพทย์รพ.น้ำโสมจ.อุดรฯคว้า
รางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท

You may also like...