“ชวน” ประกาศนำรัฐสภาเป็นองค์กรต้นแบบสำนักงานสีเขียวยั่งยืน เริ่มปิดไฟ-ปิดแอร์ไม่จำเป็นลดใช้พลังงาน

You may also like...