สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เปิดมิติโลกกัญชาใน “วันกัญชาโลก” ผ่านงานสัมมนา “แพทย์พบแพทย์ เพื่อกัญชาทางการแพทย์”

You may also like...