วช.หนุนทุนวิจัยนิวตัน พัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดี ติดเชื้อร่วมระหว่างพยาธิใบไม้ตับ-แบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลรี่

You may also like...