“เนคเทค สวทช. จับมือ การเคหะแห่งชาติ” เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยี-นวัตกรรมเพื่อการเกษตร-ปศุสัตว์ โครงการ “บ้านเคหะสุขประชา”

You may also like...