วช.หนุน ม.ธรรมศาสตร์พัฒนาเทคโนโลยีผลิตปุ๋ยเม็ดรักษ์โลก ลดเผาตอซังฟางข้าว เพิ่มรายได้เกษตรกร 18 %

You may also like...