สวรส. ร่วมเอ็มเทค สวทช. ส่งมอบนวัตกรรม HI PETE (ไฮพีท) เต็นท์ความดันลบแก่2รพ.ใช้แยกผู้ป่วย

You may also like...