ร้อง พม.ตรวจสอบความไม่โปร่งใสกระบวนการรับฟังความเห็นร่างกฎหมายการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไรฯ

You may also like...