นักวิทย์ซินโครตรอนหารือนักโบราณคดี หวังใช้เทคโนโลยีร่วมบอกเล่าเรื่องราวอดีตโนนเมือง

You may also like...