เครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจสถานบันเทิง ยื่นหนังสือต่อนายกฯ เรียกร้องเปิดสถานบันเทิงพื้นที่นำร่อง 28 จังหวัด

You may also like...