ตอ.กลางเครื่องไฟฟ้าแอร์บูม
6 เดือนปี58นำเข้าโต25.2%

 

กรมส่งเสริมการค้าฯเผยตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ในตะวันออกกลางดี 6 เดือนแรกของปี 58 นำเข้าจากไทย 376.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มูลค่าเพิ่มขึ้น 25.2 % ชี้ช่องทางตลาดมาจากอากาศร้อนยาวนานและโครงการสังหาฯขยายตัวเพิ่มขึ้น รวมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานเพรามุ่งเป้าเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทะเลและทางอากาศของภูมิภาค ชูสร้างนวัตกรรมสร้างความแตกต่างเหนือแข่ง

 

nuntawan

 

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงสถานการณ์การส่งออกเครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบ ของสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์(ยูเออี)ว่า  มีมูลค่ามากเป็นอันดับ 2 รองจากทองคำและอัญมณี ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 12.7% ของการนำเข้าทั้งหมดของยูเออีในปี 57  โดยได้นำเข้าจากไทยทั้งปี มีมูลค่า 670 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  และใน 6 เดือนแรกของปี 58 นำเข้าจากไทย 376.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มูลค่าเพิ่มขึ้น 25.2 % โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้า

 

สินค้าที่นำเข้าจากไทยส่วนใหญ่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน อาทิ เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ตู้เย็น ตู้แช่ และอุปกรณ์ทำความเย็น เครื่องซักผ้า/อบผ้า เครื่องพิมพ์เอกสาร ถ่ายเอกสารและแฟ็กซ์ เครื่องสูบลม/อัดลม ระบายอากาศ เป็นต้น ซึ่งได้รับแรงผลักดันจากการลงทุนของต่างประเทศ เครื่องปรับอากาศมีการนำเข้าเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของโครงการอสังหาริมทรัพย์และการวางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ  อีกทั้งสภาพอากาศร้อน อุณหภูมิเพิ่มสูงมากขึ้นตลอดมาและยาวนานมากขึ้น

 

“ตลาดในภูมิภาคตะวันออกกลางนั้น ยูเออีได้ผลักดันให้ประเทศของตนเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทะเลและทางอากาศของภูมิภาคอย่างแท้จริง โดยมีเขตอุตสาหกรรมพิเศษเจเบิล อาลี ( Jeble  Ali Free Trade Zone) ที่ความพร้อมในด้านต่างๆ   เพื่อสนับสนับสนุนบทบาทการเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้า  สนามบินแห่งชาติดูไบได้จัดสร้างเขตฟรีโซนในสนามบิน เพื่อพัฒนาความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการขนส่งสินค้าผ่านสนามบินได้รวดเร็วและตรงต่อเวลา”นางนันทวัลย์ กล่าว

 

ด้านนายณัฐพงศ์ บุญจริง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กล่าวว่าจากข้อมูลการจำหน่ายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอัตราสูงขึ้นในแต่ละปี และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมถึงส่วนหนึ่งส่งต่อไปยังประเทศใกล้เคียงอื่นๆ  แม้ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่นำเข้ามาต้องเผชิญกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่กระทบถึงตลาดส่งออกต่อสินค้า(Re-export) ของยูเออี และคู่แข่งทางการค้าของไทยต่างพยายามชิงส่วนแบ่งตลาด โดยทำตลาดด้วยใช้การออกแบบ เน้นการผลิตตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้น   รวมถึงเพิ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยี เช่น  มีระบบสร้างออกซิเจนในห้องปรับอากาศ เพิ่มกําลังส่งความเย็นด้วยระบบไฮบริดที่ เป็นมิตรกับธรรมชาติ โดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นต้น อย่างไรก็ตามสินค้าไทยเป็นที่ยอมรับในคุณภาพและการส่งมอบ ดังนั้นผู้ส่งออกควรเข้าร่วมงานแสดงสินค้า เพื่อเป็นอีกช่องทางในการขยายตลาด เช่น เดอะ บิ๊ก ในดูไบ เป็นต้น 

 

ทั้งนี้ยูเออีเป็นตลาดสินค้าเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดใหญ่รองจากซาอุดิอาระเบีย ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ตามบ้านเรือน สถานประกอบการ ร้านค้า หรือ ที่ทํางาน  การใช้ตามบ้านเรือน โดยจะนิยมใช้เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนมากกว่าแบบเคลื่อนที่ การผลิตสินค้าเครื่องปรับอากาศในยูเออีส่วนใหญ่จะเป็นการนําเข้าอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่สําคัญ  ได้แก่  คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ มาประกอบเป็นเครื่องสําเร็จรูป ใช้ติดตั้งตามอาคารสถานที่ทํางาน  ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เป็นต้น   ตลาดเครื่องปรับอากาศในยูเออียังมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นตามลําดับ เครื่องปรับอากาศกลายเป็นสินค้าจําเป็น ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนและแบบเคลื่อนที่ วางระบบและอุปกรณ์ทําความเย็นที่สําคัญไปยูเออี

You may also like...