วช. ร่วม จุฬาฯ ลงพื้น​ที่ เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งชุมชนตำบลศรีบุญเรือง จ.ขอนแก่น

You may also like...