วช.ร่วมสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ถ่ายทอดเทคนิคบินโดรนแปรอักษร เยาวชนนักประดิษฐ์รุ่นใหม่

You may also like...