วช. ชี้แจงกรอบการวิจัยนวัตกรรม แถลงผลสำเร็จวิจัยพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัย-นวัตกรรม-วิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ “NRCT Open House 2022”

You may also like...