วช. เร่งดัน “คุ้งบางกะเจ้า” แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ​ เกษตร​อินทรีย์​วิถีแห่งความสุข ด้วยเทคโนโลยีจากวิจัย ตามนโยบายเศรษฐกิจฐานราก

You may also like...