วช. ขึ้นเหนือจัดกิจกรรมบ่มเพาะเพิ่มศักยภาพพัฒนาสิ่งประดิษฐ์-นวัตกรรม “พัฒนาคน พัฒนาอาชีวะ”

You may also like...