สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย รับมอบเงิน 200,000 บาท จาก “ทีเอ็มจีไอ” ร่วมมูลนิธิสำโรงรวมใจ สนับสนุนโครงการสูงวัยไม่ล้ม ปี 65

You may also like...