กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เดินหน้าสร้าง Soft Power ร่วมร้านเฮเว่น ออน เอิร์ธ บาย ชั้นขนม จัด Workshop”ขนมไทยที่ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่”

You may also like...