วช.​หนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้าน เหมือดแอ่ จ.อุบลฯสร้างผลิตภัณฑ์ฝ้ายทอมือผ้าทออีสาน สู่ตลาดโลก

You may also like...