มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ65 ปีที่ 17 จัดยิ่งใหญ่ ใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

You may also like...