วช.-สวทช.-มหาวิทยาลัยเครือข่าย ส่งเสริมเยาวชนขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทย์-เทคโนฯ งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565”

You may also like...