วช.จับมือไออาร์พีซี-มฟล. พัฒนาเทคโนฯผลิตเยื่อเลือกผ่านสำหรับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565”

You may also like...