วช.-สอศ.- สถาบันการอาชีวศึกษา-สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 23 แห่ง ร่วมเดินหน้าพัฒนาประเทศ “อาชีวศึกษา ฝีมือคน คนสร้างชาติ”

You may also like...