ซี อาเซียน จัดเสวนาเฉลิมเฉลองครบรอบ 55 ปีก่อตั้งภูมิภาคอาเซียน หัวข้อ “ก้าวเดินด้วยกันอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

You may also like...