คกก.สมุนไพรแห่งชาติเผยผลงาน 6 ปี ไทยส่งออกวัตถุดิบ-ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่1ในอาเซียน กว่า 1.2 หมื่นล้าน

You may also like...