เนคเทค สวทช.จับมือ อพท. ร่วมส่งเสริมศักยภาพพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

You may also like...