วศ.อว. ชวนผู้แทน สศก.- สงป. ติดตามความสำเร็จการพัฒนาผลิต ภัณฑ์สินค้าชุมชนใต้แผนบูรณาการฯต่อยอดงานวิจัยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากจ.ราชบุรี

You may also like...