เพาะช่าง คว้า 2 รางวัลใหญ่ จากการประกวดวาดภาพ “กองทัพไทย ถวายงาน สืบสานโครงการพระพันปีหลวง”

You may also like...