“แชฟฟ์เลอร์” ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจัดโครงการแข่งขันเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

You may also like...