กรมการพัฒนาชุมชนก้าวสู่ปีที่ 60 ชูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างแรงบันดาลใจขับเคลื่อนชุมชน

You may also like...