วช.ร่วมจังหวัดชุมพร ดันพืชกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ จับมือ 6 หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ยกระดับผลิต-แปรรูปครบวงจร

You may also like...