เปิดให้บริการแล้ว..โรงพยาบาลเจษฎา 2 ชูความครบครันด้านการดูแลรักษา ด้วยจริยธรรมตามวิถีพุทธ เพื่อสังคม ชุมชน ทุกชนชาติ

You may also like...