สธ.เดินหน้างานดูแลผู้ป่วยประคับประคองสร้างสุขภาวะระยะสุดท้ายของชีวิตทั้งร่างกาย-จิตใจ รับมือไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มรูปแบบ

You may also like...