สวทช.-ชมรมอาร์เอฟไอดีฯ
จัดงาน “RFID & IOT 2015”

You may also like...