ภาพยนตร์สั้น 39 เรื่องร่วมสะท้อนโอกาสรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลือง ในงาน “ปาฏิหาริย์-เปลี่ยนมะเร็ง-ให้เป็นสุข: MIRACLE is all around” ครั้งที่ 8

You may also like...