มช. ส่งนวัตกรรมโภชนบำบัด แก้เบื่ออาหารด้วย AI ประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ปี 66

You may also like...