กรมพัฒน์ฯ เตรียมขีดชื่อนิติบุคคลเกือบ 9,000 รายเป็นสถานะร้าง เหตุ!!..ไม่ส่งงบการเงิน เตือนประชาชนทำธุรกิจเช็คให้ชัวร์

You may also like...