กรมการศาสนา เชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา แจ้งขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ๗ พระอารามที่ยังไม่มีผู้ขอรับพระราชทาน

You may also like...