“ห้างเซ็นทรัล” คอลแลบอาร์ติสต์ดัง “แพรว-กวิตา” เปิดงาน “VOIDSCAPE” สะท้อนปัญหาแรงงาน-สิ่งแวดล้อมผ่านงานศิลป์รูปแบบ Interactive VR

You may also like...