วุฒิสมาชิกลงพื้นที่จ.ชัยภูมิ ชื่นชมขับเคลื่อนโคก หนอง นา-ขจัดความยากจนโดย ศจพ.

You may also like...