วช. อบรมบินโดรนแปรอักษร ครั้งที่ 2 งานครบรอบ 63 ปี วช.

You may also like...