วช. นำคณะนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยเข้าร่วม “The International Trade Fair – Ideas, Inventions And New Products” (IENA 2022) ณ เมืองนูเรมเบิร์ก เยอรมนี

You may also like...